Consultants:

  China

  LIU Zhao-rong

  LU Shi-bi

  QU Mian-yu

  (Fudan University)

  (301 Hospital)

  (Beijing Medical University)

  TAO Zu-lai

  WANG Yi-jin

  ZHONG Shi-zhen

  (Chinese Academy of Sciences)

  (Shanghai University)

  (Southern Medical University)

  MAK Arthur F.T.

  (The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)

  Int'l

  AN Kai-nan

  CHAO Edmund Y. S.

  CHIEN Shu

  (Mayo Medical School, USA)

  (the Johns Hopkins University, USA)

  (Univerisity of California, San Diego, USA)

  MOW Van C.

  Woo Savio L.Y.

  (Columbia University, USA)

  (University of Pittsburg, USA)

  Editor-in-chief:

  DAI Ke-rong

  (Shanghai Jiaotong University School of Medcine)

  Associate editors-in-chief:

  FAN Yu-bo

  JIANG Zong-lai

  LONG Mian

  (Beihang University)

  (Shanghai Jiaotong University)

  (Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences)

  QIN Ling

  XU Shi-xiong

  CHENG Cheng-kung

  (Chinese University of Hong Kong,Hong Kong, China)

  (Fudan University)

  (National Yang-Ming University of Taiwan, Taiwan, China)

  Editorial members:

  China

  BAI Bo

  CHEN Shi-yi

  CHEN Wei-yi

  (Guangzhou Medical School)

  (Fudan University)

  (Taiyuan University of Technology)

  DAI Li-yang

  DENG Lin-hong

  Deng Xiao-yan

  (Xinhua Hospital)

  (Changzhou University)

  (Beihang University)

  DING Guang-hong

  DING Zu-rong

  FANG Bing

  (Fudan University)

  (Shanghai Jiaotong University)

  (Shanghai Jiaotong University)

  FENG Xi-qiao

  HOU Tie-sheng

  GONG He

  (Tsinghua University)

  (Second Military Medical University)

  (Jilin University)

  HAO Wei-ya

  JI Bao-hua

  LI Liang

  (General Administration of Sport of China)

  (Beijing Institute of Technology)

  (Sichuan University)

  LIU Yin-xi

  LIU You-jun

  LIU Yu

  (Dalian University of Technology)

  (Beijing University of Technology)

  (Shanghai University of Sport)

  LiU Zhi-cheng

  OUYANG Jun

  QI Ying-xin

  (Capital Medical University)

  (Southern Medical  University)

  (Shanghai Jiaotong University)

  QIAO Ai-ke

  SUN Jiao

  TAN Wen-chang

  (Beijing University of Technology)

  (Shanghai Jiaotong University)

  (Peking University)

  TANG Ting-ting

  WANG Ai-yuan

  WANG Cheng-tao

  (Shanghai Jiaotong University)

  (301 Hospital)

  (Shanghai Jiaotong University)

  WANG Dong-mei

  WANG Yong-jun

  WANG You

  (Shanghai Jiaotong University)

  (Shanghai University of TCM)

  (Shanghai Jiaotong University)

  WU Guo-qiang

  WU Jian-hua

  YANG Li

  (Fudan University)

  (South China University of Technology)

  (Chongqing University)

  ZHANG Dong-sheng

  ZHNAG Fu-qiang

  ZHANG Jian-bao

  (Shanghai University)

  (Shanghai Jiaotong University)

  (Xi’an Jiaotong University)

  ZHANG Xi-zheng

  ZHANG Yan

  ZHAO Zhi-he

  (Academy of Military Medical Sciences)

  (Second Military Medical University)

  (Sichuan University)

  ZHAO Jie

  ZHU Qing-an

  ZHU Zhen-an

  (Shanghai Jiaotong University)

  (Southern Medical  University)

  (Shanghai Jiaotong University)

  LV Wei-jia

  ZHANG Ming

  WEI Hong-wen

  (Hong Kong University, Hong Kong, China)

  (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China)

  (National Yang-Ming University of Taiwan, Taiwan, China)

  Int’l

  DONG Cheng

  HAN Hai-chao

  GUO Xiang-dong

  (University of Pennsylvania, USA)

  (University of Texas at San Antonio, USA)

  (Columbia University, USA)

  LI Guo-an

  LI Zong-ming

  QIN Yi-xian

  (Harvard Medical School, USA)

  (Cleveland Clinic, USA)

  (Stony Brook University, USA)

  WANG James H.C

  WANG Xiao-du

  WANG Ying-xiao

  (University of Pittsburgh, USA)

  (University of Texas at San Antonio, USA)

  (University of Illinois, USA)

  ZHU Cheng

  WANG Xiong

  HUA Jia

  (Georgia Institute of Technology, USA )

  (Nancy University, France)

  (University of College London, UK)

  ZHENG Ming-hao

  (The University of West Australia, Australia)